DỊCH VỤ CHÍNH

Các loại thiết bị xây dựng, máy móc hỗ trợ công trình xây dựng: Giàn giáo, xà gồ, cốt pha, chân chống tăng, … Đến các loại máy cơ khí ứng dụng hiện đại: Máy xoa nền, máy cắt sắt, máy cắt đường, máy nâng, sàn nâng, máy phát điện, máy lu, mấy đầm nền, …